Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

diensten

verbouwing, aanpasing, uitbreiding, renovatie, herstel, woonhuis, woning, villa, 6%btw, 6% regeling,

Op zoek naar een ontwerper en/of bouwkundig tekenaar voor een verbouwing, nieuwbouwproject of andere ruimtelijke ontwerp-opgave? STUDIO72 werkt plannen en ideeën uit in een ontwerp.  Voor alle ruimtelijke ontwerp-opgaven kunt u bij ons terecht. Ook voor bouwkundig tekenwerk, bijvoorbeeld het maken van omgevingsvergunningstukken of bestekstukken, bent u aan het juiste adres.

In overleg met de opdrachtgever inventariseert STUDIO72  welke werkzaamheden benodigd zijn voor de realisatie van de plannen. Van te voren maken wij een specifieke offerte, zodat u helder inzicht heeft in de kosten van het project.

De diensten die STUDIO72 levert zijn hieronder nader toegelicht.

Ontwerp:

 • Het maken van schetsen en tekeningen, t.b.v. besprekingen met de opdrachtgever voor  het voorlopig en definitief ontwerp;
 • Het maken van overlegstukken (schetsen), t.b.v. vooroverleg wetgevende instanties  e.d.;
 • Het maken van presentatie-materiaal,  schetsen en computer 3D-impressies;
 • Het maken van kleur– en materiaalvoorstellen.


Ontwerpcoördinatie:

 • In samenwerking met de opdrachtgever belangrijke onderdelen bepalen, bijvoorbeeld het opstellen van een programma van eisen;
 • Overleg met de opdrachtgever, over de aansluiting van het ontwerp op de eisen van de opdrachtgever;
 • Overleg met raadgevend adviseurs en begeleiding van de opdrachtgever in de keuze hiervan.


Projectmanagement:

 • Overleg met de wetgevende instanties als gemeente, welstandcommissie e.d.;
 • Het begeleiden van de opdrachtgever in de keuzes voor de te gebruiken partijen, bijvoorbeeld de aannemer;
 • Het bewaken van de tijd en kosten tijdens het uitvoeringsproces.


Directievoering en toezicht:

 • Esthetische begeleiding (bouwbegeleiding zal seperaat een partij voor worden aangetrokken);
 • Overleg met de verschillende partijen.


Technische uitwerking:

 • Inmeten en uittekenen van een bestaand gebouw (indien nodig)
 • Het maken van tekeningen voor de verschillende fases van het bouwproces. Voorlopig -en definitief ontwerp, omgevingvergunningsstukken (bouwaanvraag), bestek- en uitvoeringstekeningen;
 • Het maken van tekeningen voor zowel de W– als E-installaties;
 • Het maken/verzorgen van technische omschrijvingen;
 • Het maken van tekeningen ten behoeve van specifieke onderdelen als meubels, haarden e.d.;
 • Het verzorgen van bouw-gerelateerde gegevens als begrotingen, planningen, en dergelijke.

Samenwerken

STUDIO72 werkt samen met betrouwbare en deskundige partijen, waardoor STUDIO72  als kleinschalig ontwerpbureau continuïteit kan garanderen. Hierdoor kan STUDIO72 indien nodig opschalen, in overleg een samenwerkingsverband (projectbasis) opzetten,  met ontwerpers en bouwkundigen. Waarbij STUDIO72 hierbij het aanspreekpunt en hoofdverantwoordelijk voor het eindresultaat blijft.

Ook kan er gedurende het project altijd een beroep worden gedaan op de kennis van deskundigen uit verschillende vakdisciplines. Partijen waar al lang mee wordt samengewerkt, als constructeurs, installateurs en aannemers, welke met hun specifieke kennis een bijdrage kunnen leveren bij het totstandkoming van het project.

Het Collectief

Voor ‘grootschalige’ projecten heeft STUDIO72 de handen ineen geslagen met 3 bedrijven, onder de naam ‘Het Collectief’. Om u als opdrachtgever meer kennis en vaardigheden te bieden en daarmee u beter van dienst te kunnen zijn.

Dankzij dit samenwerkingsverband kunnen wij elkaars kennis en vaardigheden combineren, terwijl we zelf expert kunnen blijven op ons eigen vakgebied. Mede hierdoor kunnen wij voor elke grote opdracht, continuïteit en kwaliteit van het project waarborgen.

Per opdracht zal in overleg met u een projectgroep van de samenwerkende bedrijven worden samengesteld, waardoor elk project een op maat gesneden team zal krijgen.

Als opdrachtgever bent u uiteraard vrij om uw team samen te stellen en elk van de partners geeft ook duidelijk aan onafhankelijkheid hoog in het vaandel te hebben.

Bekijk de uitgevoerde projecten van STUDIO72.

Geverifieerd door MonsterInsights